İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNİN 28.11.1990 TARİHLİ OLAĞAN KONGRESİ TUTANAĞIDIR:

 

   İstanbul Büyükşehir Belediye B Spor Kulübü Derneğinin olağan kongresi 28.11.1990 Çarşamba günü saat 14.00`de Meclis Balonunda toplanmıştır. Kimlik kontrolleri yapılıp imza karşılığı kulübün antetli fişleri verilmek suretiyle 233 üyenin katıldığı tespit edilmiştir.Hükümet komiseri……………Kongre`de hazır bulunmuştur.Geçici yönetim kurulu Başkan vekili Vural Akarçay tarafından toplantı açıldı ve Saygı duruşun`da bulunuldu.Başkanlık Divanı için verilen 29 imzalı dilekçede Başkanlık için Ergun GÖknel, Başkan yardımcılığı`na Çetin Aksoy oy birliğiyle seçilmişlerdir. Katiplikler için 2 imzalı dilekçeyle önerilen Kemal Bozboğa, Mustafa Dışkaya ve Emine Paçacı oy birliğiyle seçilmiştir.


   Geçici yönetim kurulu adına faaliyet raporu okundu.Rapor hakkında söz almak isteyen var mı ? diye sorulduğunda söz alan olmadı.Geçici yönetim kurulunun harcamaları ve gelirleri hakkındaki mali rapor Vural Akarçay tarağından okundu,Dans sonra faaliyet ve hesaplar oya sunuldu. Oy birliğiyle ibra edildi. Bütçe kabul edildi.
Î.E.T.T, İSKİ ve İTFAİYE Kulüpleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün birleşmesi için Vural Akarçay Açıklamada bulundu.Karar oy`a sunuldu
oy birliğiyle kabul edildi.


   Yönetim, Denetleme, Yüksek Divan, Balotaj , Onur, Sicil .Müze ve Yayın kurulu için seçime geçilmeden önce önergeler istendi,Nurettin Işık tarafından verilen Önergeyle yeni kurulmuş bir kulüp olarak Yüksek Divan kurulunun gelecek kongreye kadar Oluşturulmamasına ve gündemden çıkarılmasına istemi oya sunuldu,oy birliğiyle kabul edildi.Konu hakkında söz almak isteyen soruldu.Ergün Emek konuşma yaptı.Kendisine haksızlık yapıldığını belirterek,kuruluş hakkında yaptıklarını anlattı.
Yönetim kurulunun 9 Kişiden oluşması için Hasan Ali Çelik öneride bulundu ve oy birliğiyle kabul edildi,Başkanlık Divanına ili ayrı liste verildi. Daha sonra seçime geçildi,Kapalı zarf usulü ve daha evvel dağıtılan antetli kağıt Beyanıyla oylar sandığa atıldı.Saat 15.50`de sandık açılarak zarflar Bayıldı 223 Zarf olduğu tespit edildi.Hükümet komiserince 3 oy geçersiz sayılarak iptal edildi.220 Oy açık olarak hükümet komiseri Divan heyeti tarafından kurul tararından açık olarak Bayıldı ve aşağıdaki şekilde adaylar arasında dağıldığı görüldü.

   YÖNETİM KURULU (ASİL) SONUÇLARI:
1- Prof.Dr. Nurettin SÖZEN :218 0y
2- 0proDroBey ÖZKAHRAMAN :216 "
3- DoÇçDr. Abdurrahman KILIÇ :212 "
4- Dr.Ergun GÖKKEL :201 "
5- Prof.Dr.Vural AKARÇAY :198 "
6- Çinasi YALÇIN :196 "
7- Kustafa KOÇ :187 "
8- Kazım KARTAL :184 "
9- Muharrem ALPARSLAN :115 "

   YUKARIDAKİ ÎSÎMLER YÖNETİM KURULUNA SEÇİLMİŞLERDİR:
10- Hikmet ERDUR : 44 OY
11- Hıdır KARABAŞ : 36 "
12- Ziya KURTARAN ; 36 "
13- Oktay DEPREM : 32 "
14- Zeki ERTÜRK : 26 "
15- Ergun EMEK : 19 "
16- Hikmet Ergür : 8 "
17- Hüseyin TOPRAK : 6 "
18- Timur ÇELİK : 6 "
19- Sedat ÖZCAN : 4 "
20 - Şeref SOLAK : 4 "
21- Lütfi BAKIR : 2 "
22- Kalil ÇELİK : 1 "
23- Oktay DEMİR : 1 "