Genel Kayıt Sözleşmesi ve Veli Muvafakatnamesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Kayıt Sözleşmesi ve Veli Muvafakatnamesi

Velisi bulunduğumuz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) çalışmalarına kaydını yaptırdığımız ……/……/………… doğum tarihli  ……………………………..‘nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yönetmeliğine uyacağını, yönetmeliğe aykırı hareketlerden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından verilecek disiplin cezalarını kabul ettiğimizi, çocuğumuz tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yönetimine teslim edilmeyen değerli eşya ve beraberindeki paranın kaybolması halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yönetimini ve görevli antrenörleri sorumlu tutmayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İBBSK tarafından; sporcuların ve İBBSK faaliyetlerinin görüntülenmesine ve bu görüntülerin tanıtım amaçlı olarak İBBSK ile ilgili yazılı ve görsel basında, sosyal medyada ve tanıtım araçlarında bedelsiz olarak kullanılmasına muvafakat ederiz.

Çocuğumuzun spor yapmasına elverişli olduğunu ekli sağlık raporu ile teyit eder, kayıt tarihinde çocuğumuzun genel sağlık durumunda spor yapmasına ilişkin herhangi bir engel olmadığını beyan ederiz. Beyanlarımız tahtında çocuğumuz spor yapmaya elverişli olduğundan ve tarafımızca da bu durum teşvik ve teyit edilmiş bulunduğundan İBBSK çalışmaları esnasında meydana gelebilecek sakatlık, hastalık, yaralanma ve bunlar sonucunda ortaya çıkabilecek geçici ve sürekli maluliyet ve/veya vefat gibi (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelebilecek her türlü olumsuz durumda İBBSK’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını bildiğimizi ve bu hususta maddi/manevi herhangi bir talepte bulunmayacağımızı gayrı kabili rücu suretle kabul, taahhüt ve beyan ederiz.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü faaliyetleri sırasında seyahat dahil her türlü faaliyet sebebi ile olabilecek kazalardan (trafik kazaları dahil) ortaya çıkabilecek yaralanma, sakatlık, geçici ya da sürekli maluliyet ve vefat halleri ile alakalı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve görevli antrenörleri herhangi bir sorumluluğu olmayacağını peşinen ve gayri kabili rücu suretle kabul, taahhüt ve beyan ederiz.

        Sporcu İBBSK bünyesinde sporunu icra ettiği süre boyunca, kullanmakta olduğu şahsi sosyal medya hesaplarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği ve talep edilmesi halinde kulüp sponsorlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunacağını, mensup olduğu Kulüp ve İBBSK camiasının resmi internet sitesini ve resmi sosyal medya hesaplarını işbu kişisel paylaşımlarında etiketleyeceğini/belirteceğini, yapacağı paylaşımlarda/etkileşimlerde tamamen iyiniyetli ve/veya dürüst davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İBBSK ve/veya anlaşmalı 3. taraflarca; reklam/tanıtım, çeşitli etkinlikler ve özel günlere ilişkin bilgilendirmeler de dâhil olmak üzere tarafımıza bilgi verilmesi ve daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında tarafımıza SMS ve/veya elektronik ticari ileti gönderilmesine açık onayımız bulunduğunu kabul ve beyan ederiz.

İBBSK ve/veya anlaşmalı 3. taraflarca düzenlenen çeşitli etkinlik, toplantı ve organizasyonlarda görüntü ve/veya ses kaydı alınabileceğini bildiğimizi ve alınan bu görüntü ve/veya ses kayıtlarının veya bizlerce sağlanmış olan görsel, video ve/veya ses kayıtlarının, İBBSK’nın ve/veya anlaşmalı 3. tarafların web siteleri ve sosyal medya platformlarında reklam, tanıtım ve bilgilendirme amaçlarıyla yayınlanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında açık onayımız bulunduğunu kabul ve beyan ederiz.